TV& VIDEO

tỷ lệ tính tiền chậm nộp thuế

Nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực từ tháng 7/2016

Nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực từ tháng 7/2016

VTV.vn - Từ ngày 1/7/2016, nhiều chính sách mới, trong đó có các chính sách về kinh tế, sẽ chính thức đi vào hiệu lực.