tỷ phú thế giới

IMF chú trọng tới thực trạng chênh lệch giàu nghèo trên thế giới

IMF chú trọng tới thực trạng chênh lệch giàu nghèo trên thế giới

VTV.vn - IMF đã thay đổi và quan tâm hơn đến khoảng cách giàu nghèo, nghiên cứu và đưa ra các chính sách để đối phó.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive