TV& VIDEO

UBND tỉnh Đắk Lắk

Yêu cầu kiểm điểm Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk vụ dư hơn 600 giáo viên

Yêu cầu kiểm điểm Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk vụ dư hơn 600 giáo viên

VTV.vn - Thanh tra Chính phủ có thông báo yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk và Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk nhiệm kỳ 2015-2020 về vụ dư hơn 600 giáo viên.