UBND tỉnh Hải Dương

Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam

VTV.vn - Hôm nay (9/4), tại tỉnh Hải Dương, Hội nghị "Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam" sẽ được tổ chức.