TV& VIDEO

UBND tỉnh Hải Dương

"VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 là giải đấu của nhiều điều mới và bất ngờ"

"VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 là giải đấu của nhiều điều mới và bất ngờ"

VTV.vn - Nhà báo Phan Ngọc Tiến, Trưởng ban Sản xuất các chương trình thể thao, Trưởng BTC giải đấu chia sẻ những nét mới và cả những điều bất ngờ đến từ VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017.