UBND tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng: Xây dựng Đà Lạt xứng đáng là thành phố bền vững về môi trường ASEAN

Lâm Đồng: Xây dựng Đà Lạt xứng đáng là thành phố bền vững về môi trường ASEAN

VTV.vn - Ngày 19/5, tại thành phố Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ phát động trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2018.