TV& VIDEO

UBND tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng: Tăng tối đa 60% giá vé xe dịp Tết

Lâm Đồng: Tăng tối đa 60% giá vé xe dịp Tết

VTV.vn - Các tuyến xuất phát từ Lâm Đồng đi các tỉnh từ Bình Định trở ra miền Bắc, mức phụ thu tối đa không quá 60% cước giá vé.