UBND Tỉnh Quảng Nam

Chuẩn bị sự kiện "Những ngày Nhật Bản tại Quảng Nam"

Chuẩn bị sự kiện "Những ngày Nhật Bản tại Quảng Nam"

VTV.vn - Chiều nay (18/6) tại TP. Tam Kỳ, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam làm việc với các sở, ngành, địa phương để nghe báo cáo tiến độ tổ chức sự kiện "Những ngày Nhật Bản".