TV& VIDEO

UBND Tỉnh Quảng Nam

Thủ tướng ký quyết định kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Thủ tướng ký quyết định kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.