TV& VIDEO

UBND tỉnh Quảng Ninh

Khánh thành cầu Bắc Luân II

Khánh thành cầu Bắc Luân II

VTV.vn - Cầu Bắc Luân II nối thành phố Móng Cái của Việt Nam với thành phố Đông Hưng của Trung Quốc đã được khánh thành sáng 13/9.