UBND tỉnh Quảng Ninh

Đài Truyền hình Việt Nam ký hợp tác truyền thông với UBND tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020

Đài Truyền hình Việt Nam ký hợp tác truyền thông với UBND tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020

VTV.vn - Hôm nay (12/7), tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Ninh và 4 cơ quan báo chí Trung ương đã ký hợp tác truyền thông giai đoạn 2017-2020.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive