TV& VIDEO

UBND tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa hỗ trợ gần 20 tỷ đồng giúp khôi phục sản xuất sau mưa lũ

Thanh Hóa hỗ trợ gần 20 tỷ đồng giúp khôi phục sản xuất sau mưa lũ

VTV.vn - Nhằm giúp nông dân khôi phục sản xuất sau lũ lụt, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất vụ Đông 2017- 2018 với số tiền gần 20 tỷ đồng.