TV& VIDEO

Ukraine kiện Nga

Ukraine sẽ kiện Nga lên WTO

Ukraine sẽ kiện Nga lên WTO

VTV.vn - Ukraine dự tính nêu lên WTO việc Nga không tuân thủ các tiêu chuẩn khi áp đặt cấm vận thực phẩm và hạn chế quá cảnh hàng hóa Ukraine tới Kazakhstan.