TV& VIDEO

Ukraine

Ký kết Kế hoạch tham vấn giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ukraine giai đoạn 2018 – 2019

Ký kết Kế hoạch tham vấn giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ukraine giai đoạn 2018 – 2019

VTV.vn - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pavlo Klimkin đã ký Kế hoạch tham vấn giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2018 – 2019.