TV& VIDEO

ùn tắc giao thông Hà Nội

Công điện chống ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP.HCM

Công điện chống ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP.HCM

VTV.vn - Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã có Công điện đề nghị Hà Nội và TP.HCM kịp thời khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ.