TV& VIDEO

ùn tắc

Ý tưởng chống ùn tắc ở Hà Nội: Mở tuyến taxi nước hồ Tây

Ý tưởng chống ùn tắc ở Hà Nội: Mở tuyến taxi nước hồ Tây

VTV.vn - Một trong những đề xuất giao thông được chú ý nhất trong tuần vừa qua đó là đề án taxi nước Hồ Tây.