TV& VIDEO

ứng cử viên đảng Cộng hòa

Bầu cử Mỹ: Thêm 1 ứng viên Đảng Cộng hòa bỏ cuộc

Bầu cử Mỹ: Thêm 1 ứng viên Đảng Cộng hòa bỏ cuộc

VTV.vn - Thêm 1 ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Mỹ tuyên bố rút khỏi cuộc đua trở thành ứng cử viên đại diện Đảng này ra tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2016.