TV& VIDEO

ứng cử viên Thủ tướng Anh

Nước Anh sẽ có nữ Thủ tướng mới sau bà Thatcher

Nước Anh sẽ có nữ Thủ tướng mới sau bà Thatcher

VTV.vn -Nước Anh sẽ có nữ Thủ tướng mới kế nhiệm ông David Cameron sau kết quả bỏ phiếu mới nhất trong nội bộ đảng Bảo thủ. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử nước Anh có Thủ tướng nữ.