TV& VIDEO

ứng cứu ngập

TP.HCM bố trí lực lượng ứng cứu ngập tại 13 tuyến đường

TP.HCM bố trí lực lượng ứng cứu ngập tại 13 tuyến đường

VTV.vn - Để ứng phó với mưa lớn và triều cường gây úng ngập, TP.HCM đã xây dựng lực lượng tại 13 tuyến đường và 3 khu vực thường xuyên bị ngập nặng.