TV& VIDEO

ứng dụng công nghệ thông tin

Mô hình mỗi người dân là một camera tại TP.HCM

Mô hình mỗi người dân là một camera tại TP.HCM

VTV.vn - Hiện TP.HCM đang nhân rộng mô hình sử dụng dịch vụ công trực tuyến, trong đó mỗi người dân sẽ là một camera giám sát tình hình xử lý công việc và cán bộ cơ sở.