ứng dụng công nghệ

Hà Nội gắn camera theo dõi tại 15 điểm đen ngập úng

Hà Nội gắn camera theo dõi tại 15 điểm đen ngập úng

VTV.vn - Năm 2018, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, mưa nhiều nên việc sử dụng và vận hành hệ thống thoát nước hết sức cần thiết và đặc biệt coi trọng.