TV& VIDEO

ứng dụng công nghệ

Nhà bán lẻ lớn nhất Nhật Bản phát triển cửa hàng tự động tại Trung Quốc

Nhà bán lẻ lớn nhất Nhật Bản phát triển cửa hàng tự động tại Trung Quốc

VTV.vn - Các cửa hàng tiện lợi tại Trung Quốc có tên TakeGo sẽ được vận hành hoàn toàn bởi trí tuệ nhân tạo.