TV& VIDEO

ứng dụng công nghệ

Dạy và học qua các ứng dụng - Tương lai của ngành giáo dục?

Dạy và học qua các ứng dụng - Tương lai của ngành giáo dục?

VTV.vn - Nhiều chuyên gia đã đưa ra dự đoán, các ứng dụng công nghệ sẽ là giải pháp cho giáo dục trong tương lai.