TV& VIDEO

ứng dụng công nghệ

Taxi truyền thống Black Cab - Biểu tượng của London

Taxi truyền thống Black Cab - Biểu tượng của London

VTV.vn - Mặc dù có sự xuất hiện của taxi công nghệ nhưng taxi truyền thống (Black Cab) ở London (Anh) vẫn luôn đắt khách.