ứng dụng facebook

1/10 người Mỹ xoá tài khoản Facebook

1/10 người Mỹ xoá tài khoản Facebook

VTV.vn - Cứ 10 người Mỹ thì có 1 người đã xoá tài khoản Facebook vì những lo ngại về quyền riêng tư. Đây là khảo sát do công ty Techpinions thực hiện trên 1000 người tiêu dùng Mỹ.