Ung thư tuyến tiền liệt

Xét nghiệm nước bọt để tìm ung thư tuyến tiền liệt

Xét nghiệm nước bọt để tìm ung thư tuyến tiền liệt

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu Anh đã phát triển được một kiểu xét nghiệm nước bọt để phát hiện ung thư tuyến tiền liệt.