TV& VIDEO

ưu đãi đầu tư

‘Thiếu nhất quán trong Luật Đầu tư và quy định thuế đã được giải quyết’

‘Thiếu nhất quán trong Luật Đầu tư và quy định thuế đã được giải quyết’

VTV.vn - Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính, sự thiếu nhất quán trong Luật Đầu tư và quy định thuế đã được giải quyết.