ưu đãi đầu tư

Ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Nghị định 04 với rất nhiều cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư cho Khu công nghệ cao Đà Nẵng.