TV& VIDEO

ưu đãi thuế

Các nước OECD chạy đua giảm thuế doanh nghiệp

Các nước OECD chạy đua giảm thuế doanh nghiệp

VTV.vn - Từ đầu năm 2017 tới nay, các nước OECD đã cắt giảm trung bình 2,7% thuế, trong đó đi đầu là Hungary với việc cắt giảm thuế doanh nghiệp xuống chỉ còn 9%.