TV& VIDEO

Ủy ban an ninh quốc gia

Việt Nam sẽ hợp tác nhiều mặt với Belarus

Việt Nam sẽ hợp tác nhiều mặt với Belarus

VTV.vn - Việt Nam quyết tâm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Belarus.