TV& VIDEO

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Nhìn lại cuộc chiến giảm tai nạn giao thông 20 năm qua

Nhìn lại cuộc chiến giảm tai nạn giao thông 20 năm qua

VTV.vn - Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 27/10 cùng khán giả nhìn lại cuộc chiến giảm tai nạn giao thông nhân dịp tròn 20 năm thành lập Ủy ban ATGT Quốc gia.