TV& VIDEO

ủy ban an toàn giao thông

50.000 phiếu taxi miễn phí cho người uống rượu về nhà

50.000 phiếu taxi miễn phí cho người uống rượu về nhà

VTV.vn - 50.000 phiếu taxi miễn phí để đưa những người dùng đồ uống có cồn về nhà.