Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Gần 70 doanh nghiệp được gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính

Gần 70 doanh nghiệp được gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính

VTV.vn - Dù đang ở những tháng đầu tiên của năm 2018, nhưng đã có gần 70 công ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận lùi thời hạn công bố thông tin báo cáo tài chính năm.