TV& VIDEO

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty NTACO 285 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty NTACO 285 triệu đồng

VTV.vn - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần NTACO với tổng số tiền 285 triệu đồng.