TV& VIDEO

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sắp hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh

Sắp hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh

VTV.vn - Khung pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh đã gần hoàn thiện, dự kiến ban hành trong tháng 3.