Ủy ban chứng khoán

Ủy ban chứng khoán xử phạt 62 trường hợp vi phạm

Ủy ban chứng khoán xử phạt 62 trường hợp vi phạm

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt đối với 62 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán của các tổ chức và cá nhân.