TV& VIDEO

Ủy ban chứng khoán

UBCKNN điều chỉnh thời gian áp dụng tỷ lệ ký quỹ mới

UBCKNN điều chỉnh thời gian áp dụng tỷ lệ ký quỹ mới

VTV.vn - Theo dự kiến, quy định mới tỷ lệ ký quỹ (margin) từ mức 50 - 50 điều chỉnh về mức thông lệ chung trên thế giới là 60 - 40 sẽ được áp dụng từ 1/3/2018.