ủy ban kiểm tra Trung ương

Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông bị kỷ luật cảnh cáo

Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông bị kỷ luật cảnh cáo

VTV.vn - Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016 bằng hình thức Cảnh cáo.