TV& VIDEO

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Cảnh giác trước chiêu trò huy động tiền của Trung tâm hỗ trợ người nghèo

Cảnh giác trước chiêu trò huy động tiền của Trung tâm hỗ trợ người nghèo

VTV.vn - Theo đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cơ quan đầu mối của hoạt động vì người nghèo, người dân cần cảnh giác đối với cách huy động tiền dưới danh nghĩa nhân đạo.