TV& VIDEO

ủy ban mặt trận

Cộng đồng chung tay giúp đỡ ngư dân

Cộng đồng chung tay giúp đỡ ngư dân

VTV.vn - Hiện nhiều doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng xã hội đã có những việc làm thiết thực để hỗ trợ cho ngư dân miền Trung.