TV& VIDEO

ủy ban quốc gia

Đổi tên thành Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Đổi tên thành Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định đổi tên "Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn" thành "Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn".