TV& VIDEO

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về thời hạn cho thuê đất tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về thời hạn cho thuê đất tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

VTV.vn - Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sáng 11/1, phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc.