TV& VIDEO

va chạm trên không

Mỹ - Nga thảo luận về tránh va chạm tại Syria

Mỹ - Nga thảo luận về tránh va chạm tại Syria

VTV.vn - Nga và Mỹ, hai nhà trung gian hòa giải có tiếng nói trọng lượng nhất tại Syria trong lúc này đang phải rất nỗ lực để gìn giữ lệnh ngừng bắn.