TV& VIDEO

VAMC

Lãi suất cho vay có thể về mức 5%

Lãi suất cho vay có thể về mức 5%

VTV.vn - Trong thời gian tới, lãi suất cho vay có thể sẽ về mức 5%, bằng với mức trung bình của các nước đang phát triển.