TV& VIDEO

văn bản pháp quy

Tiêu điểm Thời sự 18h VTV8 (9/9/2017): Tính khả thi của các văn bản pháp quy

Tiêu điểm Thời sự 18h VTV8 (9/9/2017): Tính khả thi của các văn bản pháp quy

VTV.vn - Tiêu điểm thời sự "Tính khả thi của các văn bản pháp quy" sẽ phát sóng trực tiếp trong chương trình thời sự 18h hôm nay trên VTV8.