TV& VIDEO

vận chuyển hàng lậu

Nhức nhối tình trạng vận chuyển hàng lậu qua biên giới Hà Tĩnh

Nhức nhối tình trạng vận chuyển hàng lậu qua biên giới Hà Tĩnh

VTV.vn - Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại hàng hóa qua khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh diễn ra rất phức tạp.