TV& VIDEO

vận chuyển thuốc lá lậu

Tăng cường chống buôn lậu thuốc lá tại Đồng Tháp

Tăng cường chống buôn lậu thuốc lá tại Đồng Tháp

VTV.vn - UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn.