TV& VIDEO

vận chuyển thuốc lá lậu

Đối tượng buôn lậu thuốc lá bỏ chạy gây cháy xe

Đối tượng buôn lậu thuốc lá bỏ chạy gây cháy xe

VTV.vn - Đối tượng buôn lậu thuốc lá đã không dừng ô tô theo hiệu lệnh, bỏ chạy kéo theo một chiếc xe máy. Xe máy và ô tô này sau đó đã bị bốc cháy trên đường.