TV& VIDEO

vận chuyển

"Dụng cụ đặc biệt" bảo quản thịt từ lò mổ đến nơi phân phối

"Dụng cụ đặc biệt" bảo quản thịt từ lò mổ đến nơi phân phối

VTV.vn - Trong quá trình vận chuyển thịt từ lò mổ đến các nơi phân phối, một số cơ sở đã sử dụng những dụng cụ đặc biệt để giúp thịt giữ được độ tươi ngon.