TV& VIDEO

vấn đề hạt nhân của Triều Tiên

Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản đối phó với Triều Tiên

Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản đối phó với Triều Tiên

VTV.vn - Hàn Quốc cùng Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí tiếp tục phối hợp chính sách và chia sẻ thông tin để đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.