vấn đề quan trọng

HĐND TP.HCM sẽ lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

HĐND TP.HCM sẽ lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

Ngày hôm nay (10/12), Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM sẽ lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh.