TV& VIDEO

vận động Brexit

Vận động Brexit bước vào giai đoạn nước rút

Vận động Brexit bước vào giai đoạn nước rút

VTV.vn - Cả phe ủng hộ cũng như phe phản đối Brexit đều đưa ra những chiến dịch vận động cuối cùng để tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri.