TV& VIDEO

vận động hiến máu

Vĩnh Long: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tiếp nhận 14.000 đơn vị máu

Vĩnh Long: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tiếp nhận 14.000 đơn vị máu

VTV.vn - Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Long phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tiếp nhận 14.000 đơn vị máu vào cuối năm 2017.