TV& VIDEO

Văn hóa đọc

Sách điện tử suy giảm nghiêm trọng

Sách điện tử suy giảm nghiêm trọng

VTV.vn - Ebook (sách điện tử) dường như đã không thể đạt kì vọng thay đổi thói quen đọc sách khi chính loại sách này đang bị suy giảm nghiêm trọng.