TV& VIDEO

văn hóa truyền thống

Ngành du lịch Đà Nẵng nâng cao chất lượng tour phục vụ APEC

Ngành du lịch Đà Nẵng nâng cao chất lượng tour phục vụ APEC

VTV.vn - Đà Nẵng đã lên kế hoạch 6 tour du lịch miễn phí phục vụ đoàn đại biểu, báo chí và 30 tour lồng ghép các điểm đến; sản phẩm du lịch mới giới thiệu cho đại biểu APEC.