TV& VIDEO

Văn hóa

Bóng bầu dục kiểu Úc - Cây cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Australia

Bóng bầu dục kiểu Úc - Cây cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Australia

VTV.vn - Qua thể thao, 2 con người ở 2 đất nước với những khác biệt về ngôn ngữ, xuất thân, vị trí có thể đến với nhau nhanh nhất và chân thật nhất.