TV& VIDEO

văn phòng quốc hội

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Quốc hội

VTV.vn - "Những việc chúng ta làm được đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên tất cả các lĩnh vực".