TV& VIDEO

văn phòng quốc hội

Cải cách bộ máy hành chính: Vẫn “trên nóng, dưới lạnh”!

Cải cách bộ máy hành chính: Vẫn “trên nóng, dưới lạnh”!

VTV.vn - “Trên nóng, dưới lạnh” là thực trạng cấp trên quyết liệt đôn đốc thay đổi bộ máy hành chính nhưng cấp dưới lại né tránh đổi mới, thờ ơ với nhu cầu của người dân và DN.