TV& VIDEO

văn phòng quốc hội

Văn phòng Quốc hội tích cực thực hiện tinh gọn bộ máy

Văn phòng Quốc hội tích cực thực hiện tinh gọn bộ máy

VTV.vn - Nhằm thực hiện tinh gọn bộ máy, Văn phòng Quốc hội đang tích cực thực hiện sáp nhập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội với Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh.