TV& VIDEO

vận tải biển

Hải Phòng giảm phí hạ tầng cảng biển từ 1/1/2018

Hải Phòng giảm phí hạ tầng cảng biển từ 1/1/2018

VTV.vn - Thành phố Hải Phòng sẽ giảm mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cảng Hải Phòng từ đầu năm 2018.