TV& VIDEO

vận tải hành khách công cộng

TP.HCM sẽ thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2020

TP.HCM sẽ thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2020

VTV.vn - TP.HCM có thể sẽ áp dụng thu phí ô tô vào trung tâm thành phố từ năm 2020. Đề án thu phí ô tô vào nội đô đang được UBND thành phố xem xét.