TV& VIDEO

vận tải hành khách công cộng

Bus đường sông tại TP.HCM chính thức vận hành

Bus đường sông tại TP.HCM chính thức vận hành

VTV.vn - Tuyến bus đường sông đầu tiên đã chính thức được đưa vào vận hành sáng nay trên sông Sài Gòn, mở ra một loại hình vận tải hành khách công cộng mới cho TP.HCM.