TV& VIDEO

vận tải hành khách công cộng

Hà Nội thử nghiệm xe bus sàn thấp

Hà Nội thử nghiệm xe bus sàn thấp

VTV.vn - Xe bus loại này có sàn thấp, thiết kế có thể nâng, hạ sàn phù hợp với điều kiện hạ tầng ở Thủ đô, tạo thuận tiện cho hành khách lên xuống xe, đặc biệt là người khuyết tật.