vật liệu nổ

Xây dựng bản đồ bom mìn ở Việt Nam

Xây dựng bản đồ bom mìn ở Việt Nam

VTV.vn - Bản đồ bom mìn sẽ cung cấp số lượng, chủng loại bom đạn và các thông tin hữu ích giúp đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive