vật lý

Con người sẽ phải rời Trái đất trong vòng 100 năm tới

Con người sẽ phải rời Trái đất trong vòng 100 năm tới

VTV.vn - Con người sẽ phải rời Trái đất trong vòng 100 năm tới - đây là dự báo mới được nhà vật lý Stephen Hawking đưa ra.