TV& VIDEO

vật tư nông nghiệp

Xử phạt gần 22 tỷ đồng vi phạm chất lượng vật tư nông nghiệp

Xử phạt gần 22 tỷ đồng vi phạm chất lượng vật tư nông nghiệp

VTV.vn - Đây là kết quả thanh tra của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NN & PTNT trong 9 tháng đầu năm nay.